12. april 2019

Flystedsrekorder i Nordland

Hensikten er å fremme distanseflyging og konkurranse i Nordland.

Vi har mye flott natur med distanse utfordringer for de fleste. Mange flysteder er registrert på flightlog.org med sine «siterecorder» fra noen få kilometer til den råeste på 214,8km.

Målsetting er å forbedre så mange flystedsrekorder som mulig.

Fokus på distanse og som motivasjon kan flysted beskrivelser med sine distansepotensiale bli omtalt her. Link til alle nye flystedsrekorder legges også her på siden. Ved årets slutt telles det og oppsummeres her.

Lykke til!

Kontaktperson: Ole Jonny Rønneberg

Rekorder pr April 2019:
https://www.polarhgpg.com/flystedsrekorder-nordland/

Array