8. april 2019

SMS-tjeneste

Den som ønsker det kan melde seg inn i gruppen “flyging” som mottar tekstmeldinger sendt i “en smekk” til hele gruppen. Alle medlemmer kan sende melding. Avsender betaler bare for en melding, mottakerene betaler alle for en melding hver.

Polarsirkelen HGPGK REGLER

Medlemmene i gruppen skal kun sende meldinger som er flyrelatert. Siden mottaker betaler pr. melding vedkommende får, må meldingene begrenses til det vi driver med!

INNMELDING

Send følgende tekstmelding til nummer 2030: GRflyging START
NB! Må gjøres fra det abonnement (mobilnummer) som skal motta meldingene!
Merk at det ikke skal være mellomrom mellom GR og flyging!

BRUK AV TJENESTEN

For å sende melding til gruppen skriver du denne tekstmeldingen: GRflyging meldingen din og sender denne meldingen til nummer 2030 (NB! Fra det abonnementet, altså mobilnummeret, som du registrerte deg i gruppen med).
UTMELDING

Send følgende tekstmelding til nummer 2030: GRflyging STOPP
NB! Må gjøres fra det abonnement (mobilnummer) som gjorde innmeldingen!
PRIS PR. SEPTEMBER 2002

FOR KURS

Send GRPG1 START for å melde deg inn og GRPG1 STOPP for å melde deg ut.

For å sende melding til gruppen: Vanlig pris for 1 tekstmelding fra din leverandør.
Mottak av melding fra noen i gruppen: Kr. 1,50 pr. melding.

Gruppeleder

Ole Jonny