15. mars 2018

Kontaktpersoner

Styret
Terje Hansen  styreleder@polarhgpg.com
Bård Håkstad  nestleder@polarhgpg.com
Terje Hansen kasserer@polarhgpg.com
Tone Skårvik sekretaer@polarhgpg.com
Steinar Kulstad materialforvalter@polarhgpg.com

Faglig ledergruppe
Instruktør, faglig leder, sikkerhetsansvarlig og miljøansvarlig:
Tommy Riise  fagligleder@polarhgpg.com

Instruktør, tandemkoordinator:
Ole Jonny Rønneberg tandem@polarhgpg.com

Instruktør, skolesjef:
Robert Bye  kurs@polarhgpg.com

Instruktør, regelverksansvarlig:
Roar Skogseth