15. mars 2018

Kontaktpersoner

Styret
Terje Hansen  styreleder@polarhgpg.com
Steinar Kulstad  nestleder@polarhgpg.com
Terje Hansen kasserer@polarhgpg.com
Tommy Riise – Styremedlem

Faglig ledergruppe
Instruktør, faglig leder
Leif Roar Skogseth  fagligleder@polarhgpg.com

Instruktør, tandemkoordinator:
Ole Jonny Rønneberg tandem@polarhgpg.com