18. desember 2018

Handlingsplan ved ulykker

Handlingsplan ved Hang-, Para- eller Speedgliderulykker.

Er du førstemann ved en ulykke så bør du følge denne listen:
1. Start førstehjelp. Om vedkommende ikke puster normalt start hjerte- og lungeredning. Stopp
blødninger. Dersom personen puster normalt, men ikke er ved bevissthet, skal pusten observeres
i ett minutt, deretter skal personen legges i sideleie i påvente av helsepersonell.

2. Ring 113 medisinsk nødtelefon så snart som mulig, for å få hjelp

3. Bli ved vedkommende inntil redningspersonale er på plass og tar over ansvaret

4. Dersom 113 medisinsk nødtelefon ikke er varslet, ring 112 for å varsle politiet at det har skjedd
en ulykke.

5. Varsle Hang-, Para- og Speedgliderseksjonen på telefon 908 67 560. Se under for varslingsplan.

6. Presse henvises til fagsjef. Unngå uttalelser til pressen når du opplever slike situasjoner. Uttal deg
ikke om årsak.

7. Ved dødsfall er det politiets oppgaver å ta kontakt med pårørende

Varslingsplan ved Hang-, Para- eller Speedgliderulykker.

Dette kapittelet finnes som eget dokument med navngitte kontaktpersoner og telefonnummer på
hjemmesiden til seksjonen.

Ved ulykker med Hang-, Para eller Speedglider skal følgende varsles (punkt 5) så snart man har
kontroll over ulykken:

Kontaktperson i seksjonen: Fagsjef Trond Nilsen på telefon 908 67 560
Om han ikke kan treffes skal sikkerhetsansvarlig i seksjonen varsles på telefon eventuelt
seksjonens leder

Fagsjef varsler generalsekretær umiddelbart ved ulykker

Generalsekretær varsler forbundets presidentskap

Fagsjef varsler per SMS styret og faglig ledergruppe samt evt. faglig leder i vedkommendes
klubb

MERK. Telefonlisten med telefon til fagsjef, sikkerhetsansvarlig og seksjonens leder finnes alltid i
oppdatert versjon på NLFs hjemmeside under dokumenter.

http://nlf.no/hps/kontakt