18. desember 2018

Fag & Sikkerhet

Risikoanalyser
Oversikt over de risikoanalysene som er gjort for klubbens flysteder.

Handlingplan ved ulykker
Denne handlingsplanen skal følges ved hendelser. Telefonnummer bør lagres på mobilen.
Viktige nødnummer:

  • 110: Brannvesenet
  • 112: Politiets operasjonssentraler
  • 113: Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral
  • 116117:  Legevakt

Luftrom
Oversikt over luftrom, lokalt og nasjonalt.

Tidligere publikasjoner
Tidligere rapporter og publikasjoner.