Sikkerhetsdag

Roar presenterte momenter og betraktninger ved flyging over vann.Kjell-Harald inviterte til diskusjon over noen presenterte scenarioer. Jobbet i grupper og deretter presenterte resultatet for forsamlingen. Oppsummering: •Gi beskjed om flyplan, også om den endrer seg underveis! •Fly på ditt nivå. Kjenn dine begrensninger! •«Takk for at du sa ifra!» •Ikke fly om dagsformen er dårlig! Read more about Sikkerhetsdag[…]