Værkveld

Værmeldinger kan være vanskelig å tolke, diagrammer og linjer som peker alle retning. Begreper som kan være vanskelig å forstå.

Kjell-Harald stilte opp og tok klubben igjennom analyser og begrepsforståelser. Så nå er det bare å ut å fly trygt!

Kjell-Harald Nesengmo