Førstehjelpskurs

6. Mars 2019

Norges Luftsportsforbund har et tilbydde gratis førstehjelpskurs for alle medlemsklubbene, noe vi valgte å benytte oss av.

Tom Brian fra forbundet tok turen nordover oss og ga oss et veldig bra kurs. Fra handlingsplaner, psykososial førstehjelp og livreddende førstehjelp!

Bildet kan inneholde: 3 personer, personer smiler