Førstehjelpskurs

6. Mars 2019 Norges Luftsportsforbund har et tilbydde gratis førstehjelpskurs for alle medlemsklubbene, noe vi valgte å benytte oss av. Tom Brian fra forbundet tok turen nordover oss og ga oss et veldig bra kurs. Fra handlingsplaner, psykososial førstehjelp og livreddende førstehjelp!

Risikoanalyser

Ole Jonny gikk igjennom siste revisjonene av sikkerhetsanalyseskjemaene og fortalte om bruken av disse. Deretter ble det gruppearbeid med oppdatering av risikoanalysene for Nesna, samt en ny analyse av veistarten på Nesna. Risikoanalysene finner du ved å klikke her: https://www.polarhgpg.com/fag-sikkerhet/risikoanalyser/